Print pageSend page via email
 
FABER-CASTELL И ПРИРОДАТА
 
 

Faber-Castell в хармония със заобикалящия ни свят 

 

Като световен лидер в производството на дървени моливи, компанията Faber-Castell винаги е била ангажирана в опазването на горите, не само като източник на суров материал.

Засадените дървени плантации спомагат да се запазят и поддържат естествените дървесни богатства, чрез засаждането на алтернативни и възобновими ресурси за бъдещите поколения.

 
 

В Бразилия компанията използва дървета от собствените си инкубатори, засадени на мястото на някогашна безплодна савана. Продължителното засаждане на фиданки цели да замени всяко използвано стръкче дърво, запазвайки екологичния цикъл. Над един милион млади дръвчета от типа Pinus caribaea се засаждат всяка година на площ от няколкостотин квадратни километра, намираща се на хиляди километри от дъждовните гори на Амазонка. Горите и фабриките на Faber-Castell са сертифицирани от Съвета по управление на горите (FSC) за "съвместимо с природата, благоприятно за обществото и икономически справедливо управление на горите". Този сертификат гарантира, че всяко дърво може да бъде проследено от засаждането си до завършен молив. Дървените насаждения на Faber-Castell са подслон за 178 вида птици, 36 вида бозайници и над 40 вида влечуги.

 

 

Животни и насаждения в парка на Faber-Castell в Бразилия

 
 

Животни в парка на Faber-Castell - Бразилия

 

Постоянството означава отговорност за бъдещето 

 

Да спаси натуралните ресурси е само част от мисията на Faber-Castells за по-добро качество на живот. Като част от “интегрираната политика по продуктите”, целият жизнен цикъл на стоките е подложен на критичен анализ през призмата на дългосрочно спестяване на енергията. Похабяването на дървен материал при производството способства за Глобалното затопляне. Ето защо главното производствено звено на Faber-Castell в Щайн разполага със собствен генератор за водно електричество. Чрез строг контрол над ресурсите компанията достига до 88% рециклиране на продукцията си.

Друга отличителна черта е технологията за бои на водна основа, използвана при цветните моливи и графити. В тази своя пионерска стъпка Faber-Castell и до сега остава единствената компания в своя бранш.

 

 
 

Незамърсяване с CO2

 

Групата Faber-Castell подкрепя политиката на незамърсяване на природата с CO2. Благодарение на серия от енергоспестяващи мерки, през последните три години Faber-Castell е намалил наполовина емисиите на CO2. Собствените гори на компанията абсорбират почти пет пъти повече количество  CO2, отколкото се отделя при производствените процеси.

 
 image
 image

Еко моливите на Faber-Castell се произвеждат от 100% възобновими FSC сертифицирани дървета. Те са не само щадящи околната среда, но също така притежават невероятни характеристики, ярки цветове и гарантират високо качество на писане и рисуване. 

 

 
 image