Музей на графита

 

Подготвителна

 
 
 
В Подготвителната се намира голям воден резервоар за чистене на глината и специални смесители. Етап по етап производството следва технологията, усъвършенствана поколения наред.